Vytvorte cenovú ponuku, ktorú si zákazník konfiguruje online.

Vyskúšajte neobmedzený účet zadarmo.VYSKÚŠAJTE ZADARMO POZRITE SI PREHLIADKU

ČO JE NAJPONUKA?

VAŠA CENOVÁ PONUKA, KONFIGURÁTOR A PREZENTÁCIA V JEDNOM. ONLINE.

Vytvárajte múdre cenové ponuky.

NajPonuka umožňuje vytvárať múdre cenové ponuky, vhodné pre široký okruh firiem a živnostníkov. Hlavnou výhodou týchto cenových ponúk je možnosť vypracovať presnú cenovú kalkuláciu podľa vopred zistených potrieb klienta a naviac pridať ďalšie možnosti, ktoré si klient môže vyberať sám. Tým sa šetrí čas na prerábanie ponuky a klient vidí všetky ďalšie možnosti alebo doplnky s vyrátanou cenou bez čakania.

Odosielajte a prijímajte ponuky.

Po vytvorení a publikovaní Vašej ponuky je táto ponuka verejne prístupná na svojej unikátnej www adrese a môžete ju ako prihlásený užívateľ odoslať zeleným tlačítkom v ponuke priamo na ľubovoľnú emailovú adresu. Príjemca obdrží elegantný email s odkazom priamo na publikovanú ponuku online. Následne sa klient dostane na ponuku a môže si ju konfigurovať podľa potrieb. Svoju konfiguráciu môže odoslať priamo Vám - tvorcovi ponuky. Prijatá konfigurácia od klienta príde na Váš email ako príloha vo formáte PDF. Každú ponuku je možné chrániť aj heslom.

Získajte klienta.

Vďaka voliteľným položkám v cenovej ponuke sa u klienta vzbudzuje záujem konfigurovať ponuku podľa svojich potrieb. Svoju konfiguráciu môže klient ihneď odoslať dodávateľovi čím sa výrazne zvyšuje možnosť získania klienta. Klient si naviac môže stiahnuť vlastnú konfiguráciu vo formáte PDF. Každú ponuku môžete adresovať konkrétnej osobe či firme, alebo vytvoriť všeobecnú ponuku a zdieľať jej www adresu kdekoľvek.

Využívajte svoj účet navždy bez rizika.

Po založení účtu sa automaticky spustí 7-dňová skúšobná doba neobmedzeného účtu úplne zadarmo. Pokiaľ je Váš účet neobmedzený, môžete vytvárať neobmedzené množstvo ponúk a publikovať ich online. Ak Vám vyprší neobmedzený účet, automaticky sa všetky publikované ponuky online prepnú do stavu offline, takže nebudú verejne prístupné na internete. Stále si ich však môžete zobrazovať vo vašom účte a vytvárať nové. Pre publikáciu svojich ponúk si môžete kedykoľvek predĺžiť svoj účet na neobmedzený zakúpením obdobia 1 mesiac alebo 1 rok.

AKO VYZERÁ NAJ CENOVÁ PONUKA?

Pozrite si živé ukážky.

PONUKA S OBRÁZKOVÝM PÚTAČOM

Pre lepšiu vizuálnu prezentáciu jednoducho nahrajte obrázky a pridajte text do obrázkového pútača.

PONUKA BEZ OBRÁZKOVÉHO PÚTAČA

Ak preferujete čistý dokumentový vzhľad, nemusíte použiť obrázkový pútač. Vždy môžete doplniť ďalšie sekcie.

PRÁZDNA NEVYPLNENÁ PONUKA

Takto vyzerá začiatočná nevyplnená šablóna pri vytváraní novej cenovej ponuky. Vypĺňanie dát je až zábava.

PRÍKLADY PONÚK

PROFESIONÁLNE CENOVÉ PONUKY, RÔZNE OBLASTI PODNIKANIA.

VYSKÚŠAJTE NA 7 DNÍ ZADARMO.

VYTVORTE SI ÚČET